ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุคลื่นดี..ศรีวิชัย FM. 88.25 MHz. วิทยุอนุรักษ์วัฒนธรรม ให้ทั้งสาระและความบันเทิง